नेपाली काग्रसको तर्फबाट पोखरालेखनाथ महानगर पालिका उपमेर उमेदवार सरस्वती गुरुङ लागि प्रर्थाना सहित आमा पूर्णकुमारी गुरुङ वडा न १४ को रामेशोरी मतदानस्थल (ग) मतदान केन्द्रबाट आफनो मत खसाल्न तयारीमा ।

Today Pokhara
0Shares

नेपाली काग्रसको तर्फबाट पोखरालेखनाथ महानगर पालिका उपमेर उमेदवार सरस्वती गुरुङ लागि प्रर्थाना सहित आमा पूर्णकुमारी गुरुङ वडा न १४ को रामेशोरी मतदानस्थल (ग) मतदान केन्द्रबाट आफनो मत खसाल्न तयारीमा ।