featured image
सन्दिपाको मोडलिङ मोह
हँसिलो मुहार , बदामगेडी आँखा , गहुँगोरो वर्ण ,पाँच फिट चार ईञ्ज…