भाषा संघ नेपालका साधारणसभा, धरौटीले साना शैक्षिक सस्था अप्ठोरोमा –थापा

इक्यान कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश थापाले शिक्षामन्त्रालले शैक्षिक परार्मश केन्द्रहरुलाई धरौटी राख्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाप प्रति साना शैक्षिक परार्मशदाताहरु सचेत हुनु पर्ने बताए ।

Read more